استودیو معماری خط سفید

White Line

Office

ABOUT US

We Are The Leader In The Architectural

For each project we establish relationships with partners who we know will help us create added value for your project. As well as bringing together the public and private sectors, we make sector-overarching links to gather knowledge and to learn from each other

10

Years Experience Working

Plants

طراحی پلان های فاز یک و دو مطابق با قوانین شهرداری و نظام مهندسی . گروه مشاوره با تکیه بر تجربه و اشراف در جهت رضایت مشتریان محترم گام بر می دارد و اولویت خود را ارائه بهترین کیفیت قرار داده است.

Interior Design

پروژه های در حال اجرا این گروه با بهره گیری از نیرو های متخصص و متعهد و پشتوانه علمی و عملی در اجرا پرو ژهای مختلف هدف و دغدعه خود را کسب رضایت مشتریان قرار داده است.

Architecture

گروه مهندسی خط سفید با تکیه بر کادر مجرب در رشته طراحی نما داخلی و محوطه با در نظر گرفتن دقت سرعت و توجه به شرایط اقلیمی و تطبیق طرح و اجرا در صدد جذب نظر مساعد کارفرمایان با بیشترین کیفیت می باشد

خدمات شرکت

آخرین پروژها

Mohamad Ansari (born in 1994 / Ilam) is an Iranian contemporary artist. He began drawing and painting at a young age. Between 2012 and 2018 he studied Architect at Arak’s Amirkabir university. In 2020 he finished his BA in Architect university Tehran.
Mohammad Ansari’s performance relies on existing design, image, concept and form. He also founded Ansari and Suramid Studios in 2015 (https://mohamadansari.ir), a concept platform dedicated to various aesthetic projects. Ansari and Suramid studios have facade and interior design. Ansari has written articles and his work was printed in Dr. Siddiq’s sketch book and Honar-haye sena’ee-ye Iran’s website.
He lives and works in Tehran.

BIOGRAPHY

دانلود اپیکیشن

ارسال پیش نمایش از پروژه در اپیکشن خط سفید
پیش نیاز و دسترسی به اینترنت برای دریافت تصاویر

روش هـــای پــرداخـت

به دو صورت چرداخت مستقیم و یا انتقال تتر
pay with ETH - copy or scan
Chfgff464642hfhhfgh%66fhg644644fudhjj

: Call directly

09196187075

Follow us

Markazi, Arak
Adabjo av . Ferdos st

Email: ansari25j@gmail.com

Skype: 09196187075

تماس با ما

پشتیبانی